Implantater

Tand implantater
Tandimplantater hos TakTand i Valby

Tandimplantater bruges når tanden ikke kan reddes. En tandimplantat er en kunstig rod. Det er en behandling der heldigvis kan undgås. Det gøres ved at holde en høj mundhygiejne og gå regelmæssigt til undersøgelse, så evt. problemer med tænder opdages i tide. Hos Tak Tand i Valby, København sætter vi den forebyggende tandpleje højt og gør alt for at du skal bevare dine egne naturlige tænder hele livet. Vi udfører hos Valby tandlæge kun behandlinger der er nødvendige. Et implantat vil man selvfølgelig helst undgå, men er det nødvendigt har Valby tandlæge gode erfaringer med behandling af tandimplantater.

0 0 0 0 375 290 csupload 43047203
Tandimplantat på en fortand
0 0 0 0 237 173 csupload 43044278
0 0 0 0 233 170 csupload 43044284
0 0 0 0 250 398 csupload 43047237
En tandimplantat

1: Tandkrone
2: Tandkød
3: Tandimplantat
4: Tandrod
5: Knogle

Valby tandlæge udfører behandlinger med tandimplantater. Her kan du læse mere og ellers er du velkommen til at kontakte vores klinik i Valby.

Læs mere om behandlingen med tandimplantater hos Valby tandlæge

Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en almindelig anerkendt behandlingsmulighed. I princippet kan næsten alle få foretaget implantatbehandlinger. Der kan dog være forskellige forhold hos den enkelte, der gør, at en implantatbehandling ikke er velegnet.

En grundig undersøgelse hos tandlægen vil afgøre, om det er den rette behandling for dig.

Du skal vide, at tobaksrygning øger risikoen for, dels at implantater ikke vokser fast, og dels at de senere falder ud.

Et implantat er en kunstig tandrod, der indsættes i kæbeknoglen. Implantatet er fremstillet af titanium, som er et metal med den egenskab, at det kan vokse fast i kæben.

Implantatet, der har form som en skrue, er normalt 3-5 mm tykt og 8-16 mm langt. Denne titaniumskrue indsættes i kæbeknoglen. Implantatet vokser i løbet af nogle måneder sammen med knoglen og sidder derefter fast.

Unge som gamle kan behandles med et implantat. Selv om behandlingen er omfattende og tidskrævende, kan et implantat være en fordelagtig behandling, da den ikke involverer andre tænder i munden. Løsninger, der før berørte nabotænderne, kan nu udføres mere skånsomt med implantater.

Hvis enkelte tænder mangler…

De to implantater, der skal være med til at erstatte de manglende tænder, er sat på plads.

De to porcelænskroner er cementeret fast på implantaterne.

Tandrækken er nu intakt, og det pæne smil er genoprettet.

Hvis flere tænder mangler…

Der kan isættes to eller flere implantater. Disse fungerer som bropiller i en fastsiddende implantatbro.

Hvis alle tænder mangler…

Det er også muligt at skrue en bro med 8-10 tænder fast på 4-6 implantater. Dette vil fungere som dine egne fastsiddende tænder.

Man kan endvidere forsyne en eksisterende helprotese med tryklåse, der låser sig fast på 2-4 implantater i kæben.

A: Først skal der tages røntgenbilleder.

B: Så skal der tages aftryk til fremstilling af gipsmodeller af dit tandsæt.

C: Derefter bliver implantatet opereret ind. Tandlægen lægger et snit i tandkødet og borer gennem denne åbning et lille hul i kæbeknoglen (se tegning 1).

Implantatet skrues derpå ind i hullet, og tandkødet sys sammen hen over implantatet (se tegning 2)

0 0 0 0 123 160 csupload 60116064
0 0 0 0 126 161 csupload 60116085
Der er som regel kun få og små gener efter operationen, som foregår i lokalbedøvelse under sterile forhold.

D: I de fleste tilfælde vil man nu lade implantatet være i fred i 2-3 måneder, så kæbeknoglen og implantatet kan vokse sammen. Du skal til regelmæssig kontrol på klinikken i denne periode.

E: Derefter åbner tandlægen ind til implantatet igen. I lokalbedøvelse frilægges toppen af implantatet, og der påskrues små forlængerstykker, som stikker ud gennem tandkødet (se tegning 3).

0 0 0 0 138 176 csupload 60116254
F: Der tages nu aftryk til den krone eller bro, som skal genskabe den tabte tyggefunktion og det pæne smil. Kronen eller broen cementeres fast på forlængerstykkerne, hvormed implantatbehandlingen er afsluttet (se tegning 4 og 5).
0 0 0 0 126 161 csupload 60116293
0 0 0 0 127 162 csupload 60116316
G: Du skal nu have en grundig instruktion i, hvordan du holder de erstattede tænder rene. God mundhygiejne er en forudsætning for et holdbart resultat.

Efter at implantatbehandlingen er afsluttet, bør du fremover komme regelmæssigt til kontrol. I den forbindelse vil tandlægen også kontrollere og eventuelt justere din mundhygiejne.

Gennem de senere år har man forsøgt at indsætte implantater lige efter, at en tand er fjernet, ligesom man har forsøgt at sætte en bro på implantaterne umiddelbart efter, at de er indsat. Det lykkes også i de fleste tilfælde, men der er dog en øget risiko for, at noget går galt.

I hvert enkelt patienttilfælde vurderer tandlægen derfor de faktorer, som kan påvirke behandlingen. Ofte vælger man at bruge den traditionelle behandlingsgang som beskrevet ovenfor, med mindre det er meget vigtigt, at tiden, fra tanden mistes, til den bliver erstattet, er kort.

I sjældne tilfælde kan det ske, at implantatet ikke vokser fast, eller at det ligefrem afstødes. Sker dette, fjernes implantatet i lokalbedøvelse med det samme. Hullet i kæben vil vokse sammen i løbet af nogle måneder, hvorefter tandlægen kan indsætte et nyt implantat på samme sted.

Ligesom der kan komme betændelse og paradentose ved naturlige tænder, kan der komme betændelse omkring implantater, som gør, at implantatets fæste mistes. Implantater skal derfor børstes og holdes rene ligesom almindelige tænder.

Ligeledes kan de nye tænder blive slidt, eller noget kan brække. Derfor er det også vigtigt, at både dine implantater samt kronen, broen eller protesen kontrolleres minimum hvert halve år. Således vil tandlægen ofte kunne afhjælpe uheldige tilstande, før der sker for stor skade.

De seneste års undersøgelser viser, at ca. 95 procent af alle implantatbehandlinger stadig fungerer efter fem år.

Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig.

Denne patientvejledning er revideret af professor, dr.odont. Flemming Isidor, Tandlægeskolen i Århus, Aarhus Universitet, i samarbejde med Tandlægeforeningen.